prof. Henryk Skarżyński

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany k. Warszawy, Nadarzyn.

Doskonale wyszkolony zespół specjalistów
Jest Pan prekursorem programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych. Na czym polega ta metoda?
W 1992 r. zapoczątkowaliśmy program leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, w 1998 r. program leczenia głuchoty za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu, w 1993 r. program wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków i niemowląt, w 1999 r. oryginalny w skali światowej program powszechnych badań słuchu, mowy i wzroku przez internet, w 2002 r. po raz pierwszy w świecie wykonałem operację leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantu słuchowego u dorosłych, a w 2004 r. u dzieci. W 2003 r. wykonałem pierwsze w Polsce wszczepienie implantu do ucha środkowego.
Czym jest Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy?
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy to supernowoczesny kompleks diagnostyczno- leczniczo-rehabilitacyjny w dziedzinie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Jest to jednostka unikalna w skali światowej.
Jaki jest profil wykonywanych zabiegów?
W Centrum prowadzone jest kompleksowe leczenie: głuchoty i głębokiego niedosłuchu, wad wrodzonych i nabytych ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, zaburzeń głosu i mowy, szumów usznych oraz zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Wykonywane są m.in. unikalne w skali międzynarodowej operacje rekonstrukcyjne ucha, oraz przeprowadzone po raz pierwszy w świecie operacyjne leczenie częściowej głuchoty przy pomocy implantów słuchowych.
Proszę o wymienienie osiągnięć na polu organizacyjnym?
Dziennie wykonujemy ok. 35 operacji (najwięcej w świecie w tej specjalności), a nasi specjaliści z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, surdopedagogiki, psychologii i inżynierii biomedycznej przyjmują około 350 pacjentów dziennie.
Jakie kierunki rozwoju przyjął Pan dla swojego Centrum?
Po pierwsze chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom pacjentów krajowych i zagranicznych. Niezwykle istotny ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia jest realizowany w Centrum program dydaktyczny, obejmujący edukację specjalistów z wielu dziedzin, rodziców dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, osoby dorosłe z szumami usznymi i zaburzeniami równowagi.
Jesteście pionierami w wykorzystaniu nowoczesnych środków łączności w leczeniu chorych. Na czym polega taka terapia?
Nieosiągalna dotychczas efektywność w tym zakresie wiąże się z uruchomieniem na szeroką skalę nowych i tanich sposobów komunikowania się z zainteresowanymi za pośrednictwem Internetu. W tym prowadzenie telekonsultacji oraz nadzorowanie pooperacyjnej opieki w ramach tak zwanej "Domowej Kliniki Rehabilitacji". Uzupełnieniem tych możliwości jest nowoczesna platforma umożliwiająca szkolenia na odległość oraz unikalne wyposażenie pozwalające na szkolenie się specjalistów z zakresu otochirurgii z wykorzystaniem transmisji obrazu 3D do sal konferencyjnych i do specjalnego laboratorium, gdzie prowadzone są ćwiczenia zabiegów operacyjnych. To wyjście do pacjenta przejawia się również w otwieraniu filii Instytutu. Uzupełnieniem dla Centrum są ośrodki filialne założone w kilku miastach w Polsce, które przybliżają nas do miejsca zamieszkania pacjenta, oraz Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji w Łebie nad morzem. Dla pacjentów zagranicznych oferujemy kompleksowe usługi w ramach wyżej wymienionych specjalności, świadczone w bardzo dobrych warunkach lokalowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury, udzielane przez doskonale wyszkolony zespół specjalistów.

Redakcja portalu:
redakcja@zdrowiepolska.pl
Sprzedaż reklam:
temidaczasopisma@post.pl


Copyright C 2005 - 2007 Wydawnictwo Temida   |   Wykonanie